Asset Purchase

نماد اختصاری

A.P

معادل فارسی

خرید دارایی

توضیحات

یک اقدام در سیاست انبساطی که به موجب آن بانک مرکزی نسبت به خرید دارایی (اوراق، طلا، ارز خارجی) اقدام کرده و در نتیجه ترازنامه افزایش پیدا می‌کند.

سایر معادل‌ها

Asset Buying

مثال انگلیسی

Fed Signals ‘Tapering' of Asset Purchases Could Begin Next Month

ترجمه مثال انگلیسی

FED به آغاز کاهش در برنامه خرید دارایی‌ها از ماه آتی اشاره کرد.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×