Bank of Japan

نماد اختصاری

BoJ

معادل فارسی

بانک مرکزی ژاپن

توضیحات 

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

ترجمه مثال انگلیسی

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×