Capital Gearing Ratio

نماد اختصاری

معادل فارسی

ضریب اتکا به وام

توضیحات 

نشان‌دهنده اهرم مورد استفاده در معاملات یک شرکت سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی

سایر معادل‌ها 

Leverage Ratio

مثال انگلیسی

The capital gearing ratio is the ratio of all capital with a fixed return

ترجمه مثال انگلیسی

ضریب اتکا به وام عبارت است از نسبت کل سرمایه به یک بازده ثابت.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×