Correlation Rank

نماد اختصاری

معادل فارسی

رتبه همبستگی

توضیحات 

این شاخص میزان همبستگی داده‌های اجتماعی را با قیمت هر ارز نشان می‌دهد.

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

A Correlation Rank of ۵ means Social, Trading, and Price metrics are all moving up together

ترجمه مثال انگلیسی

رتبه همبستگی ۵ به این معنی است که شاخص‌های اجتماعی، معاملاتی و قیمتی همه با هم در حال رشد هستند.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×