Debt Capital Market

نماد اختصاری

معادل فارسی

بازار سرمایه بدهی

توضیحات 

بازار بدهی که اغلب بازار اوراق قرضه، بازار با درآمد ثابت یا بازار اعتبار نامیده می شود، عنوانی است که به همه معاملات و انتشار اوراق بدهی اطلاق می‌شود. دولت‌ها معمولاً اوراق قرضه صادر می‌کنند تا سرمایه خود را برای پرداخت بدهی‌ها یا بهبود زیرساخت‌ها تأمین نمایند. شرکت‌های سهامی عام نیز زمانی که نیاز به تامین مالی پروژه‌های توسعه کسب و کار یا حفظ عملیات جاری دارند، اوراق قرضه صادر می‌کنند.

سایر معادل‌ها 

Fixed Income Market

مثال انگلیسی

Debt capital markets are also called fixed-income markets because investors see a stable or fixed rate of return on their investment — an interest rate

ترجمه مثال انگلیسی

بازارهای بدهی را بازارهای با درآمد ثابت نیز می‌نامند، زیرا سرمایه‌گذاران یک نرخ بازدهی پایدار یا ثابتی که همان نرخ بهره است را در سرمایه‌گذاری خود لحاظ می‌کنند.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×