European Union

نماد اختصاری

E.U

معادل فارسی

اتحادیه اروپا

توضیحات 

شامل ۲۷ کشور که از نظر جغرافیایی در قاره اروپا قرار داشته، اما واحد پولی غیر از یورو دارند.

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

ترجمه مثال انگلیسی

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×