Exotic Pairs

نماد اختصاری

معادل فارسی

جفت ارزهای نامتعارف

توضیحات 

جفت‌ارزهایی که یکی از طرفین آن ارزهای ناشناخته جهان باشد، به عنوان ارزهای نامتعارف شناخته می‌شوند؛ مانند:

EUR/MXN: یورو اروپا در برابر پزو مکزیک

AUD/NOK: دلار استرالیا در برابر کرون نروژ

سایر معادل‌ها 

Exotics

مثال انگلیسی

An exotic pair crosses the significant currencies with any other currency from the developing countries

ترجمه مثال انگلیسی

یک جفت نامتعارف ارزهای مهم را با هر ارز دیگری از کشورهای در حال توسعه برابر می‌کند.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×