Fixed Income

نماد اختصاری

معادل فارسی

درآمد ثابت

توضیحات 

درآمدی ثابت و بدون ریسک که در مقابل ارائه خدمات و یا قرار دادن سپرده، به دست آورده می‌شود.

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

Fixed income is an investment approach focused on preservation of capital and income

ترجمه مثال انگلیسی

درآمد ثابت یک رویکرد سرمایه‌گذاری متمرکز بر حفظ سرمایه و درآمد متمرکز است.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×