Investment Banking Company

نماد اختصاری

معادل فارسی

شرکت بانکداری سرمایه‌گذاری

توضیحات 

بانک سرمایه‌گذاری یک شرکت خدمات مالی است که به عنوان یک واسطه در معاملات مالی بزرگ و پیچیده عمل می‌کند.

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

The top investment banking companies include JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, and Citi — considered America’s Big Four banks

ترجمه مثال انگلیسی

برترین شرکت‌های بانکداری سرمایه‌گذاری در آمریکا شامل JPMorgan Chase و Bank of America و Wells Fargo و Citi هستند که چهار بانک بزرگ این کشور محسوب می‌شوند.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×