Long Term Holder

نماد اختصاری

LTH

معادل فارسی

دارندگان بلندمدت

توضیحات 

افرادی که دارایی دیجیتال خود را بیشتر از ۱۵۵ روز نگه می‌دارند (این تعداد روز توسط وب سایت تحلیلی گلسنود تعیین شده).

سایر معادل‌ها 

Strong Hands – Veterans – Diamond Hands

مثال انگلیسی

Long-term holders are less sensitive to price fluctuations

ترجمه مثال انگلیسی

دارندگان بلندمدت به نوسانات قیمت حساسیت کمتری دارند.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×