Microeconomics

نماد اختصاری

معادل فارسی

اقتصاد خرد

توضیحات 

اقتصاد خرد، تصمیمات مردم و کسب‌وکارها را در مورد تخصیص منابع و قیمت‌گذاری مطالعه می‌کند. در همین راستا این شاخه روی مفاهیمی مانند عرضه و تقاضا و بقیه محرک‌های تعیین‌کننده قیمت تمرکز می‌کند و رویکرد جزء به کل یا پایین به بالا را برای تحلیل اقتصاد به‌کار می‌گیرد. به بیانی دیگر، اقتصاد خرد تلاش می‌کند تصمیمات و انتخاب‌های انسان‌ها را مطالعه کند و البته لزوما راهکاری را ارائه نمی‌دهد. این شاخه مطالعاتی صرفا در تلاش است تا اثر تغییر یک متغیر روی بقیه متغیرها را مطالعه نماید.

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

Microeconomics has to do with supply and demand, and with the way they interact in various markets

ترجمه مثال انگلیسی

اقتصاد خرد با عرضه و تقاضا و نحوه تعامل آن‌ها در بازارهای مختلف ارتباط دارد.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×