Miner to Exchange

نماد اختصاری

معادل فارسی

ورودی ماینر به صرافی 

توضیحات 

میزان دارایی وارد شده به صرافی‌ها از آدرس‌های منتسب به استخراج‌کنندگان

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

ترجمه مثال انگلیسی

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×