Proof of Work

نماد اختصاری

PoW

معادل فارسی

اثبات کار

توضیحات 

یک نوع مکانیسم اجماع است که توسط چندین بلاک‌چین‌ استفاده می‌شود و منجر به تائید تراکنش‌­ها در شبکه می‌گردد. به موجب این مکانیزم ثابت می‌شود که استخراج‌کنندگان فعالیت محاسباتی لازم برای حدس هش ۶۴ کاراکتری و افزودن یک بلاک به بلاکچین را انجام داده‌اند. توزیع هش یک نود به سایر نودها اجازه می‌دهد تا به سرعت صحت آن را بررسی نمایند.

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

Though Bitcoin's (BTC) transaction history is securely sequenced using proof-of-work (PoW), it consumes a lot of electricity

ترجمه مثال انگلیسی

اگرچه تاریخچه تراکنش‌ها در شبکه بیتکوین (BTC) به طور ایمن و با استفاده از اثبات کار (PoW) ذخیره می‌شوند، اما نیازمند مصرف برق زیادی است.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×