Quantitative Tightening

نماد اختصاری

QT

معادل فارسی

انقباض کمی

توضیحات 

زمانی که بانک مرکزی با هدف خارج کردن نقدینگی از اقتصاد دست به فروش دارایی از جمله اوراق می‌زند.

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

An increase in Quantitative Tightening by central banks could lead to more volatility in the bond markets

ترجمه مثال انگلیسی

تشدید انقباض کمی توسط بانک‌های مرکزی منجر به نوسانات بیشتر در بازار اوراق خواهد شد.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×