Real Interest Rate

نماد اختصاری

معادل فارسی

نرخ بهره حقیقی

توضیحات 

نرخ بهره حقیقی اغلب از کسر تورم از نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی محاسبه می‌شود. در ایالات متحده، نرخ بهره حقیقی از کسر انتظارات تورمی از بازدهی اوراق در سررسیدهای مختلف به دست می‌آید.

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

Real interest rates have been on the decline for decades

ترجمه مثال انگلیسی

نرخ بهره حقیقی طی دهه‌ها کاهش یافته بود.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×