Recession

نماد اختصاری

معادل فارسی

رکود

توضیحات 

یک دوره طبیعی از چرخه اقتصادی که با افت تولید و افزایش بیکاری همراه هست؛ مشاهده ارقام منفی از تولید ناخالص داخلی و ادامه این روند از نشانه‌های رکود است.

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

Britain and the euro zone economies are likely to tip into recession next year

ترجمه مثال انگلیسی

انگلستان و اقتصادهای ناحیه یورو احتمالا در سال آینده وارد رکود شوند.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×