Reserve Requirement Ratio

نماد اختصاری

RRR

معادل فارسی

نرخ ذخیره قانونی

توضیحات 

درصدی از سپرده مشتریان بانک‌ها که در بانک مرکزی و با هدف عدم مواجهه با کمبود نقدینگی در مواقع بحرانی نگهداری می‌شود. بانک مرکزی هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی این درصد را تعیین می‌نماید.

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

The last time China reduced banks' reserve requirement ratio was in April

ترجمه مثال انگلیسی

چین آخرین بار در ماه آوریل نرخ ذخیره قانونی را کاهش داد.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×