Short Term Holder

نماد اختصاری

STH

معادل فارسی

دارندگان کوتاه‌ مدت

توضیحات 

افرادی که دارایی خود را کمتر از ۱۵۵ روز نگه می‌دارند (این تعداد روز توسط وب سایت تحلیلی گلسنود تعیین شده).

سایر معادل‌ها 

Paper Hands – Weak Hands

مثال انگلیسی

Short-term holders are more sensitive to price fluctuations

ترجمه مثال انگلیسی

دارندگان کوتاه‌مدت به نوسانات قیمت حساسیت بیشتری دارند.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×