Statement

نماد اختصاری

معادل فارسی

بیانیه

توضیحات 

خلاصه‌ای از خروجی جلسات سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی که معمولا پس از اتمام جلسات منتشر می‌شود. شرح کامل این موارد در صورت‌جلسه ذکر می‌گردد.

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

The statement now says that the Fed is considering the “cumulative” impact of its hikes so far

ترجمه مثال انگلیسی

بیانیه منتشر شده نشان می‌دهد که FED اکنون اثرات تجمعی افزایش‌های نرخ بهره را مدنظر قرار خواهد داد.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×