Supply Last Active 1+ Year

نماد اختصاری

معادل فارسی

درصد موجودی با آخرین جابجایی در بیش از یک سال گذشته

توضیحات 

این شاخص بیانگر میزان کوین/توکن‌هایی است که از آخرین جابجایی آن‌ها در شبکه بیش از یک سال می‌گذرد. عدم جابجایی بیانگرتمایل هولدر برای نگهداری دارایی خود است که می‌تواند به دلیل انتظارات قیمتی مثبت و یا جلوگیری از فروش در ضرر رخ دهد.

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

ترجمه مثال انگلیسی

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×