Synthetic Risk and Reward Indicator

نماد اختصاری

SRRI

معادل فارسی

شاخص ترکیبی ریسک به پاداش

توضیحات 

شاخصی برای تقسیم‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس سه سطح ریسک کم، متوسط و زیاد که بر اساس الزامات آسیایی و اروپایی تهیه شده است. عدد این شاخص از بازه ۱ تا ۷ متغیر بوده که ۱ بیانگر کمترین ریسک و ۷ بیانگر بیشترین ریسک است.

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

The SRRI measures the volatility of the fund

ترجمه مثال انگلیسی

SRRI نوسانات صندوق (سرمایه‌گذاری) را اندازه‌گیری می‌کند. 

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×