Treasury Bills

نماد اختصاری

T-Bills

معادل فارسی

اوراق خزانه

توضیحات 

نوعی از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا؛ کوتاه‌مدت با سررسید چند روزه تا ۵۲ هفته‌ای

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

ترجمه مثال انگلیسی

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×