Treasury Bonds

نماد اختصاری

T-Bonds

معادل فارسی

اوراق قرضه خزانه

توضیحات 

نوعی از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا؛ اوراق با سررسید ۳۰ ساله؛ پرداخت بهره هر ۶ ماه یکبار

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

ترجمه مثال انگلیسی

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×