Treasury Notes

نماد اختصاری

T-Notes

معادل فارسی

اسناد خزانه

توضیحات 

نوعی از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا؛ اوراق با سررسیدهای ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۱۰ ساله؛ پرداخت بهره هر ۶ ماه یکبار

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

ترجمه مثال انگلیسی

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×