Trendline

نماد اختصاری

معادل فارسی

خط روند

توضیحات 

خط روند از اتصال سقف‌ها و کف‌ها ایجاد می‌شود. هر خط روند حداقل از اتصال دو سقف یا دو کف بوجود می‌آید، اما هرچقدر نقاط اتصال در خط روند بیشتر باشند و خط روند طولانی‌تر شوند، معتبرتر است.

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

Trendlines are easily recognizable lines that traders draw on charts to connect a series of prices together or show some data's best fit

ترجمه مثال انگلیسی

خط روندها خطوطی هستند که به راحتی قابل تشخیص بوده و معامله‌گران روی نمودارها ترسیم می‌کنند تا مجموعه‌ای از قیمت‌ها را به یکدیگر متصل کنند یا بهترین تناسب داده‌ها را نشان دهند.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×